Hoạt động chăm lo cho công nhân được các cấp Công đoàn TP HCM duy trì thường xuyên
Hoạt động chăm lo cho công nhân được các cấp Công đoàn TP HCM duy trì thường xuyên

Việc sử dụng nguồn tài chính CĐ để thực hiện mua sắm tài sản cố định, thực hiện đầu tư tài chính…, CĐ cơ sở phải được sự chấp thuận chủ trương bằng văn bản của LĐLĐ TP.

Tin-ảnh: N.Hà