Nội dung tập huấn liên quan đến các chuyên đề: Truyền thông qua mạng xã hội Facebook; truyền thông hiện đại và tổ chức CĐ; kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội trong CNVC-LĐ; định hướng công tác tuyên giáo CĐ.

Sử dụng, khai thác hiệu quả mạng xã hội - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Trao đổi với các học viên, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh nội dung quan trọng, mang tính chất đột phá của tổ chức CĐ trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là sử dụng hiệu quả, khai thác tối đa internet và mạng xã hội trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển như hiện nay. Do vậy, đội ngũ cán bộ CĐ làm công tác tuyên giáo CĐ cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức để có thể đảm nhận được vai trò dẫn dắt thông tin. Ngoài tri thức, hiểu biết về mạng xã hội, mỗi cán bộ tuyên giáo phải biết cách truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, trung thực, hiệu quả để hoạt động của tổ chức CĐ được lan tỏa, được người lao động đón nhận, ủng hộ.

N.Tú