Lý do tạm dừng là vì phía Đài Loan chưa thống nhất kế hoạch triển khai.

Tạm dừng công văn hướng dẫn đưa lao động sang Đài Loan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cục Quản lý Lao động ngoài nước dừng tiếp nhận hồ sơ giới thiệu của doanh nghiệp để phía Đài Loan cấp phép đưa lao động Việt Nam sang Đài Loan và hồ sơ đăng ký cung ứng lao động đối với 2 loại hình lao động nêu trên cho tới khi có hướng dẫn mới.

D.Quốc