Hoạt động này nằm trong chương trình tặng radio cho CN do LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP và Đài Tiếng nói Nhân dân TP thực hiện.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, hướng dẫn công nhân sử dụng radio

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, hướng dẫn công nhân sử dụng radio

Chương trình dự kiến tặng 10.000 radio cho CN có hoàn cảnh khó khăn tại các KCX-KCN TP, các nhà lưu trú, nhà trọ... để người lao động có phương tiện giải trí, nghe tin tức, thời sự; nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. 

Tin-ảnh: H.Đào