Đến nay, chương trình “Tủ sách công nhân” do Báo Người Lao Động phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, NXB Trẻ và Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa tổ chức đã tặng 82 tủ sách cho CN. 

H.Đào