Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo CĐ cơ sở phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Cụ thể là chỉ đạo CĐ cơ sở phối hợp với doanh nghiệp (DN) xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 141/CP và công khai cho người lao động (NLĐ), không được cắt giảm các phụ cấp và tiền lương làm thêm giờ. CĐ cơ sở phối hợp trao đổi với chủ DN chăm lo Tết, thưởng Tết cho NLĐ; giám sát việc trả lương, trả thưởng tại DN đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định tại Nghị định 141/CP cho NLĐ hiểu.

Tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết - Ảnh 1.

LĐLĐ các tỉnh, TP cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của DN; theo dõi tình hình quan hệ lao động, nắm bắt tình trạng nợ lương năm 2017 để có biện pháp giải quyết kịp thời nếu có tranh chấp xảy ra. Ngoài ra, các CĐ cấp trên cần theo dõi tình hình tại cơ sở và có báo cáo đánh giá nhanh về việc điều chỉnh lương, thưởng Tết gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 31-1.

T.Nga