Ngoài việc giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT, các cấp ủy Đảng, các đoàn thể có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để có giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc và vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Một buổi tuyên truyền Luật BHXH cho công nhân do LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM tổ chức
Một buổi tuyên truyền Luật BHXH cho công nhân do LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM tổ chức

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM lưu ý các cơ quan báo chí TP chủ động mở thêm chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng tin, bài nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền; đồng thời phát hiện những bất cập hoặc yếu kém trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT và biểu dương, nhân rộng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách đối với người lao động.

Tin-ảnh: K.Linh