Tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Hội thi tìm hiểu HIV/AIDS do Công đoàn ngành Y tế TP HCM tổ chức

Các cấp Công đoàn (CĐ) tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm bằng cách xây dựng các băng, đĩa hình, phát thanh; thiết kế áp phích, panô, khẩu hiệu; cấp phát tờ gấp, tài liệu tuyên truyền cho CNVC-LĐ tại các KCX-KCN, các khu nhà trọ; phát huy mô hình "Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ công nhân tự quản không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội". CĐ vận động người sử dụng lao động phối hợp với CĐ tổ chức các hoạt động hiệu quả tại doanh nghiệp. Các cấp CĐ kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại các khu nhà trọ, KCX-KCN.

Song song đó, các cấp CĐ cần lồng ghép việc tuyên truyền phòng chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và đề cao trách nhiệm của CNVC-LĐ trong việc giáo dục con, cháu tham gia phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.

Tin-ảnh: N.Hà