Song song đó, sẽ hoàn thiện cơ chế liên kết hoạt động giữa tư vấn pháp luật và ủy ban kiểm tra Công đoàn để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ.


Cán bộ chuyên trách quận Thủ Đức - TPHCM tư vấn pháp luật cho công nhân nhà trọ

Bên cạnh việc hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho NLĐ khi giao kết hợp đồng lao động và tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, LĐLĐ TP sẽ thành lập tổ dư luận xã hội ở những doanh nghiệp có đông lao động, nhất là doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng NLĐ.

Tin-ảnh: V.Tùng