Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Quỹ CEP trao vốn cho bà con nghèo tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Quỹ CEP trao vốn cho bà con nghèo tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An   ẢNH: KHÁNH AN

Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua mở rộng việc cung cấp sản phẩm dịch vụ qua mạng lưới 30 chi nhánh của Quỹ CEP tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Năm 2013, Quỹ CEP đã trợ vốn cho 295.634 lượt CNVC-LĐ (tăng 6,37% so với năm 2012) với tổng số tiền hơn 3.100 tỉ đồng (tăng 21,04% so với năm 2012). Phần lớn người vay đều làm ăn khá và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các chi nhánh trực thuộc CEP ở quận, huyện còn phối hợp với CĐ các cấp đẩy mạnh chương trình cải thiện nhà ở do LĐLĐ TP khởi xướng. Kết quả, có 32 CNVC-LĐ được hỗ trợ gần 1 tỉ đồng cải thiện chỗ ở.

K.Linh