Ông Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ nâng chất lượng, nội dung tuyên truyền về công nhân, CĐ thiết thực hơn nữa theo hướng sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời sự kiện thời sự, chính trị của đất nước, của CĐ các cấp; tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ; nêu bật các điển hình phong trào công nhân, hoạt động CĐ các cấp. 


Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phản ánh quá trình đổi mới, phương thức hoạt động của CĐ các cấp, nhất là tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 20 của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục; tập hợp đoàn kết, thống nhất hành động của giai cấp công nhân; tuyên truyền về phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động; các hoạt động giải quyết việc làm, nhà ở, cải thiện điều kiện làm việc của CNVC-LĐ.

N.Quyết