Chương trình nhằm hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện tiếp cận tốt truyền hình theo chuẩn mới trong lộ trình số hóa truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tặng đầu thu truyền hình kỹ thuật số cho hộ nghèo

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, qua khảo sát theo chuẩn nghèo mới, TP hiện có khoảng 13.000 hộ cần được hỗ trợ chuyển đổi công nghệ để tiếp cận truyền hình kỹ thuật số. Ông Tuyến kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham gia hỗ trợ để các hộ khó khăn có điều kiện nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

B.Đằng