Việc hỗ trợ gạo cũng rất thuận lợi cho CN vì hiện công ty có nhà trọ miễn phí cho CN và họ tự nấu ăn. Ngoài phần hỗ trợ này, mỗi tháng, công ty còn hỗ trợ cho CN nữ có con nhỏ 150.000 đồng chi phí nhà trẻ. Những CN có nhu cầu học bổ túc văn hóa, công ty hỗ trợ 100% học phí.


Hiện công ty sử dụng 130 lao động, thu nhập bình quân đạt 2 triệu đồng/người/tháng.

P.Hồ