Cả 2 đợt công ty đã tặng 20 tấn gạo (tổng trị giá 70 triệu đồng) cho 53 gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam và các hộ nghèo của huyện. Công ty còn tặng tấm séc trị giá 15 triệu đồng để xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Từ đầu năm đến nay, công ty đã xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung... với số tiền gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên do CNVC-LĐ công ty đóng góp.

H.Hiệp