Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho CN - Ảnh 1.

Chăm sóc sức khỏe cho Công nhân

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết hiện cả nước đang có 332 KCX-KCN với trên 2,7 triệu CN làm việc, trong đó tỉ lệ nữ CN rất cao, từ 60%-70%. Một số ngành nghề như chế biến thủy sản, may mặc, da giày, tỉ lệ nữ CN lên đến trên 80%. Hầu hết CN-LĐ tại các KCX-KCN là lao động dưới 35 tuổi, 70% trong CN di cư từ các vùng nông thôn tới để tìm kiếm việc làm. Với cường độ LĐ cao, nữ CN khó tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng tại các cơ sở y tế địa phương. Do vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần tổ chức truyền thông, tư vấn cung cấp kiến thức, kỹ năng sống cho CN và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách phù hợp với điều kiện sống, thời gian làm việc.

Đề án "Truyền thông, tư vấn và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CN-LĐ tại các KCX-KCN giai đoạn 2019-2025" hướng tới cách tiếp cận riêng biệt, phù hợp với điều kiện sống và làm việc của nữ CN, giúp họ nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi và tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng tại ngay địa bàn nơi họ sinh sống và làm việc. 

V.Duẩn