Đại diện Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn thăm hỏi bà con được tặng nhà mới

Đại diện Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn thăm hỏi bà con được tặng nhà mới

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới do UBND TP HCM phát động, trong năm 2014, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn còn hỗ trợ bò giống, tổ chức chăn nuôi bò cho người nghèo tại huyện Củ Chi với tổng số tiền 2,9 tỉ đồng. Trong năm 2015, tổng công ty dự kiến trao thêm 50 căn nhà tình thương với tổng giá trị 2 tỉ đồng cho người nghèo tại Củ Chi.

Tin-ảnh: H.Đào