Căn nhà có diện tích 65 m2, 2 phòng, với tổng kinh phí xây dựng là 75 triệu đồng, trong đó CB-CNV Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đóng góp 40 triệu đồng. CĐ trường còn tặng cho trường ti vi và một số đồ dùng hơn 6 triệu đồng.

Bà Lê Thị Phương Hồng, Chủ tịch CĐ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết đây là căn nhà công vụ thứ 4 CĐ trường tặng cho giáo viên ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Trước đó, CĐ trường đã tặng nhà công vụ ở các tỉnh: Kon Tum, Bắc Giang và Tây Ninh.

Tin-ảnh: H.Đào