Dịp này, các y, bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất cũng đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 bà con diện chính sách và gia đình nghèo của huyện Cát Tiên. CĐ bệnh viện cho biết mỗi năm bệnh viện tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa...


Khám bệnh và phát thuốc tại huyện Cát Tiên

Tin - ảnh: V. H