Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ, LĐLĐ quận 3 còn tổ chức nhiều hoạt động như: tọa đàm về vai trò của Công đoàn cơ sở trong phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tham gia Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi cấp TP, phát hành 300 cuốn cẩm nang về an toàn lao động, dán 1.200 áp phích tuyên truyền…

H.Đào