BHXH TP HCM vừa ban hành Công văn 314/BHXH-GĐ1 về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Thực hiện Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2019 là 1.490.000 đồng/tháng.

Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1-7-2019 nhưng ra viện từ ngày 1-7-2019).

Tăng quyền lợi khi khám chữa bệnh BHYT từ 1-7-2019 - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

BHXH TP HCM thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh BHYT như sau:

- Người có thẻ đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở: không phải thực hiện cùng chi trả.

- Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 67.050.000 đồng tương đương 45 tháng lương cơ sở.

- Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 8.940.000 đồng.

- Các quy định trên được thực hiện từ ngày 1-7-2019.

K.An Ành: HOÀNG TRIỀU