Tặng thư viện cho trẻ em vùng sâu

Thư viện sẽ có đầy đủ sách tham khảo, tranh ảnh, sách truyện, máy vi tính, trang thiết bị học tập hỗ trợ về công nghệ thông tin, bàn ghế đọc sách cho các em.

Chương trình Caravan Thư viện 2030 được thành lập từ năm 2010, đã trao 6 thư viện cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa tại TP HCM, An Giang, Bình Thuận, Tiền Giang, Bình Phước và Bạc Liêu. Mọi đóng góp cho chương trình năm nay liên hệ bà Nguyễn Hoàng Hà, Phó Ban Tổ chức phụ trách truyền thông Caravan Thư viện 2030 năm 2016. Địa chỉ email: hoangha0504@yahoo.com, ĐT: 0909 99 32 99.

H.Đào