Hiện TP đề ra 9 giải pháp cần tập trung giải quyết như: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình nhà trọ, nhà ở và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CN; định kỳ tiếp xúc gặp gỡ, đối thoại với các DN và CN để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giữa chủ DN và người lao động; tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về pháp luật lao động; kiểm tra việc xây dựng thang, bảng lương ở các DN có vốn đầu tư nước ngoài...

Trước những bất cập của hệ thống pháp luật về đình công, UBND TPHCM kiến nghị Quốc hội cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, đặc biệt là các quy định về đình công. TP cũng kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH cần có quy định cụ thể về mức lương đối với người lao động đã qua đào tạo; sửa đổi quy định về mức lương làm cơ sở nộp bảo hiểm xã hội; đặc biệt xem xét trình Chính phủ việc rút ngắn lộ trình xây dựng mức lương tối thiểu chung cho các thành phần kinh tế...

M.Nam