Các an toàn - vệ sinh viên được tập huấn kiến thức về chính sách pháp luật lao động, AT-VSLĐ và cách xử lý, giải quyết những tình huống thực tế như té ngã, bị điện giật, bị nhốt trong nhà kho, cách thoát hiểm khi có cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, cách vận hành máy móc, trang phục bảo hộ lao động…

Tập huấn  an toàn - vệ sinh lao động - Ảnh 1.

Các an toàn - vệ sinh viên trao đổi với giảng viên về công tác an toàn - vệ sinh lao động

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng trong công tác AT-VSLĐ cho mạng lưới an toàn - vệ sinh viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ tại nơi làm việc. 

Tin-ảnh: H.Đào