Cán bộ CĐ đã được nghe ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phổ biến một số vấn đề trọng tâm trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) như: đối tượng áp dụng, hợp đồng lao động, tiền lương, làm thêm giờ, tổ chức của người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp, tuổi nghỉ hưu, đối thoại thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lao động nữ… Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh Bộ Luật Lao động là văn bản quan trọng về quyền, nghĩa vụ của NLĐ và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, do đó, mỗi cán bộ CĐ cần nắm chắc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Tập huấn kiến thức pháp luật lao động cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ CĐ còn được phổ biến nội dung Nghị quyết đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: N.Hoàng