Gần 70 cán bộ CĐ đã được hướng dẫn các nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương; cách thức xây dựng nội dung và ký kết thỏa ước lao động tập thể; cách tổ chức đối thoại định kỳ. Đặc biệt, báo cáo viên nhấn mạnh việc thỏa ước lao động tập thể cần ngắn gọn, nêu cụ thể những nội dung cao hơn luật, tránh sao chép luật.

Cán bộ Công đoàn nêu thắc mắc tại buổi học sáng 21-9
Cán bộ Công đoàn nêu thắc mắc tại buổi học sáng 21-9

Bên cạnh đó, cán bộ CĐ cũng thảo luận nhiều tình huống xoay quanh việc ký kết hợp đồng lao động, những chính sách ưu tiên đối với lao động nữ, những trường hợp thỏa thuận không đúng quy định của pháp luật giữa người lao động và chủ doanh nghiệp... nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và năng lực giám sát của cán bộ CĐ.

Tin-ảnh: T.Nga