Được biết, sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 13, các cấp CĐ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền Luật Lao động, Luật CĐ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy cho gần 759.000 lượt CNVC-LĐ.
H. Hải