Các nội dung chính trong đợt tập huấn, gồm: giới thiệu chương trình khung về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ CĐ cơ sở; phương pháp giảng dạy, đào tạo; hướng dẫn sử dụng tài liệu, bồi dưỡng cán bộ CĐ cơ sở và thực hành. Trước đó, Tổng LĐLĐ VN đã mở lớp tập huấn tương tự cho cán bộ CĐ các tỉnh, thành phía Bắc.

H.Sơn