Các học viên tại lớp tập huấn
Các học viên tại lớp tập huấn

Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết đầu tư đào tạo cán bộ CĐ là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 2013-2018. Ở nhiều tỉnh, thành, LĐLĐ các tỉnh, thành và CĐ cấp trên đã chi 5%-10% kinh phí cho việc đào tạo. Mục tiêu đến hết nhiệm kỳ 2013-2018 phấn đấu nâng tỉ lệ cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác CĐ là 100% và 70% trở lên cán bộ CĐ không chuyên trách, cán bộ CĐ cơ sở được học tập, bồi dưỡng về nghiệp vụ.

T.Nga