Tập huấn phòng chống HIV/AIDS cho CNVC-LĐ

Tham dự lớp tập huấn, CNVC-LĐ được cung cấp những kiến thức cơ bản về cách thức lây lan, dấu hiệu bệnh và tác hại của virus HIV; qua đó nâng cao hiểu biết để phòng chống bệnh hiệu quả.

Buổi tập huấn là một trong các hoạt động mà trung tâm đã triển khai cho CNVC-LĐ trên địa bàn TP. Trong 8 tháng đầu năm, trung tâm đã phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện và doanh nghiệp tổ chức 26 buổi truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho hơn 4.000 CNVC-LĐ.

C.Danh