Tây Ninh: Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại lễ phát động

Cuộc vận động chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2019-2020), giai đoạn 2 (2021-2026 và các năm tiếp theo) với nội dung "5 không" gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Nội dung phong trào thi đua "CB-CC-VC Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" đối với tập thể: "Thi đua xây dựng đơn vị, địa phương văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn"; đối với cá nhân: "Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp".

Tại lễ phát động, LĐLĐ các huyện, TP, Công đoàn ngành và tương đương đã ký kết thực hiện cuộc vận động, đăng ký thi đua triển khai đến lực lượng CB-CC-VC, đoàn viên Công đoàn trong toàn tỉnh.

Tin-ảnh: H.Thắm