BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 3, điều 12, Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định: Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 điều này mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Ông bị gián đoạn thời gian đóng BHXH tự nguyện thì coi như tạm dừng đóng. Để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi đã đăng ký tham gia lần đầu để được hướng dẫn.