Chủ đề của Tháng CN năm nay là “CĐ đồng hành với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, với việc làm, đời sống của người lao động”. Ngoài nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp CNtổ chức CĐ Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ, các cấp CĐ cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn SAWACO (bìa phải), trao tiền hỗ trợ cho công nhân bệnh hiểm nghèo
Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn SAWACO (bìa phải), trao tiền hỗ trợ cho công nhân bệnh hiểm nghèo

Bên cạnh đó, hoạt động của Tháng CN phải hướng đến mục tiêu huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo đoàn viên, CNVC-LĐ, đặc biệt là CNVC-LĐ khó khăn, bị tai nạn lao động.

Tin-ảnh: T.Ngôn