nâng tổng số tổ CNTQ trên địa bàn quận lên 311 tổ, với 1.171 chủ nhà trọ, 7.467 phòng và 19.942 người ở trọ. LĐLĐ quận cũng thực hiện phát Báo Người Lao Động cho 66 tổ CNTQ có từ 30 phòng trở lên với số lượng 226 tờ/tuần. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn phối hợp với các đơn vị tổ chức 7 đợt bán hàng lưu động tại các khu nhà trọ, phục vụ hơn 2.500 lượt công nhân lao động.

Thành lập 311 tổ công nhân tự quản - Ảnh 1.

Công nhân tự quản phường Linh Xuân, quận Thủ Đức,

TP HCM tham gia hội thi karaoke

LĐLĐ quận còn rà soát, củng cố 2 tủ sách pháp luật cho các tổ CNTQ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng lồng ghép trong các đợt sinh hoạt định kỳ, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Tin-ảnh: H.Đào