Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao quyết định thành lập cho ban chấp hành Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao quyết định thành lập cho ban chấp hành Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính

Đây là CĐ cấp trên cơ sở, trực thuộc LĐLĐ TP HCM, gồm 15 CĐ cơ sở với 5.237 đoàn viên/5.604 lao động, ban chấp hành lâm thời gồm 21 thành viên do ông Phạm Dục Nam làm Chủ tịch CĐ.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, chỉ đạo CĐ công ty sớm ổn định nhân sự để hoạt động. Từ nay đến cuối năm, CĐ cần tập trung chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là CNVC-LĐ khó khăn. Song song đó, CĐ phải phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Tin-ảnh: H.Đào