Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM cho biết hiện nay, Đảng bộ TP có 1.992/2.008 khu phố, ấp đã có tổ chức Đảng. Khu vực DN ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hiện có 1.699 tổ chức Đảng với 27.776 đảng viên, gồm 143 Đảng bộ cơ sở, 275 chi bộ cơ sở, 2 Đảng bộ bộ phận và 1.279 chi bộ. Theo khảo sát, 54% số lần sinh hoạt chi bộ của các chi bộ khu phố, ấp và 41,8% số lần sinh hoạt chi bộ của các chi bộ DN khu vực ngoài nhà nước được đánh giá tốt; hầu hết số lần sinh hoạt chi bộ còn lại được đánh giá khá và trung bình.

Đóng góp ý kiến tại buổi gặp gỡ, các đại biểu cho rằng việc thành lập chi bộ Đảng tại DN, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay gặp khó khăn do chủ DN chưa cộng tác. Số tổ chức Đảng có hoạt động ổn định, có vai trò, tác dụng, được DN, quần chúng thừa nhận chưa nhiều. Việc xác định mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động của các tổ chức Đảng trong DN hiện vẫn chưa thống nhất. Mặt khác, việc sinh hoạt Đảng tại DN cũng gặp nhiều khó khăn do hầu hết đảng viên là công nhân, phải tập trung cho lao động sản xuất, khó tham gia hội họp hay bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị. Ngoài ra, vấn đề tạo nguồn phát triển Đảng ở khu vực này cũng còn nhiều hạn chế.

Thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp còn khó khăn - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, trao đổi với các đại biểu tại buổi gặp gỡ Ảnh: QUANG LIÊM

Các đại biểu cho rằng nên ứng dụng công nghệ trong quản lý, kết nối đảng viên, đồng thời linh hoạt về thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ để thuận lợi cho những đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, việc thay đổi nhận thức của giới chủ về xây dựng tổ chức Đảng tại DN cũng rất quan trọng. Muốn làm được điều đó, ngoài sự tác động của cơ quan quản lý nhà nước thì mỗi đảng viên cần phải gương mẫu, sáng tạo trong công việc, tạo uy tín với chủ DN.

Phát biểu, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tại DN rất quan trọng và phải dựa trên nền tảng của việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, làm sao để hài hòa lợi ích giữa nhà nước với DN và người lao động, có như vậy mối quan hệ đó mới khăng khít.

"Tôi đề nghị các ban, sở, ngành tiếp thu ý kiến của các đảng viên trong hội nghị hôm nay, qua đó nghiên cứu, đề xuất và đánh giá toàn diện, thực tiễn hơn để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, nội dung, thời gian, hình thức sinh hoạt phải phù hợp, chặt chẽ, có chất lượng" - bà Võ Thị Dung lưu ý.

T.Nga