Theo đó, thay vì tổ chức vào buổi sáng như thông báo trước đây thì buổi giao lưu trực tuyến sẽ diễn ra vào buổi chiều. Thời gian giao lưu từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút ngày 28-7.

LĐLĐ TP HCM đề nghị các cấp CĐ TP tham gia giao lưu và hướng dẫn CĐ cơ sở, CNVC-LĐ tham gia giao lưu, đặt câu hỏi với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại địa chỉ http://congdoan.vn/vdtt.aspx. Đường dây nóng: 096.838.3388-097.931.0518 hoặc liên hệ ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban Quản lý dự án Cổng thông tin; ĐT: 0903.484.225. Email: vuvanhoatld@yahoo.com.

H.Vân