5 điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế từ 1-4-2021

- Bỏ nội dung "địa chỉ" trên phôi thẻ

Phôi thẻ bảo hiểm y tế được áp dụng từ ngày 1-4-2021 đã bỏ nội dung về địa chỉ nơi cư trú của người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế so với quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 2-12-2014.

Thông tin về địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) sẽ được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

- Không còn ghi tên cha (mẹ) trên thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi

- Thẻ được ép plastic sau khi in.

-  Phần mã số: chỉ in in 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia bảo hiểm y tế (mẫu hiện hành mã thẻ bảo hiểm y tế gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô).

- Thay đổi một số nội dung trên mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế

Bổ sung một số thông tin vào mặt sau của thẻ như:

+ Sử dụng mã số BHXH và đăng ký giao dịch tại địa chỉ:https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để tiếp tục tham gia BHYT, cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, kiểm tra chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được hưởng.

+ Để biết thông tin thẻ bảo hiểm y tế, truy cập địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn hoặc nhắn tin theo cú pháp: BH THE {mã số BHXH} gửi 8079.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ 1-4-2021: Những điều cần biết - Ảnh 1.

Giá trị của thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp trước ngày 1-4-2021

Thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp, không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Không phải tất cả thẻ bảo hiểm y tế được cấp từ 1-4-2021 đều theo mẫu mới

Trong trường hợp phối thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ đã được in trước đó, đến thời điểm 1-4-2021 mà chưa thì được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy sẽ có những trường hợp sau 1-4-2021 thẻ vẫn là mẫu cũ, vẫn có giá trị sử dụng bình thường.

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mẫu mới

Người tham gia bảo hiểm y tế khi có nhu cầu đổi thẻ có thể nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3, Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (sửa đổi bổ sung tại Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 ):

(1) Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu

- Đối với người tham gia bảo hiểm y tế mẫu :

+ Tờ khai theo Mẫu TK1-TS.

+ Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mẫu cao hơn thì bổ sung thêm Giấy tờ chứng minh (nếu có).

- Đối với đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

(2) Nơi nộp hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu

- Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế mẫu

Nộp hồ sơ cho UBND cấp xã. Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia bảo hiểm y tế mẫu theo hộ gia đình:

Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

+ Bảo hiểm xã hội huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cho người tham gia bảo hiểm y tế mẫu do bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp thu.

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cho người tham gia bảo hiểm y tế mẫu tại các đơn vị do bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

A.Chi