Lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan

Lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan

 Bốn doanh nghiệp trên bị tạm dừng từ ngày 1 đến 31-7, do vi phạm về thu phí, không xử lý kịp thời các phát sinh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các doanh nghiệp bị nghiêm cấm tổ chức hoạt động tư vấn, đào tạo, tuyển chọn lao động sang làm việc tại Đài Loan trong thời gian bị tạm dừng để tập trung rà soát, chấn chỉnh sai phạm.

D.Quốc