Ông Hoàng Kông Sự - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn công ty - cho biết nhằm tạo điều kiện để CNVC-LĐ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, ngoài đẩy mạnh phong trào thi đua, hằng năm, CĐ cơ sở còn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên. Hai năm qua, có 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Ông Hoàng Kông Sự, Bí thư chi bộ công ty, trao quyết định cho đảng viên Nguyễn Thị Thu Hiền
Ông Hoàng Kông Sự, Bí thư chi bộ công ty, trao quyết định cho đảng viên Nguyễn Thị Thu Hiền
Tin-ảnh: T.Nga