Thi cán bộ thi đua, khen thưởng giỏi

Đối tượng dự thi là cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách và bán chuyên trách phụ trách chính sách pháp luật CĐ cấp trên cơ sở và CĐ cơ sở trực thuộc. CĐ cấp trên cơ sở cử ít nhất 2 đội (mỗi đội 3 thành viên) và CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP cử 1 đội dự thi.

Các đội trải qua 2 phần thi: ở vòng 1, các thí sinh thi trắc nghiệm 100 câu hỏi về kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ, trình bày mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen; ở vòng 2, bên cạnh phần thi trắc nghiệm, các thí sinh thi thuyết trình. Các đơn vị gửi danh sách các đội dự thi về Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP trước ngày 30-9.

N.Hà