Thí điểm cấp thẻ BHYT điện tử - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam, hiện tất cả cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh (KCB) BHYT đến hệ thống giám định BHYT tự động của cơ quan bảo hiểm. Do đó, việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho ngành BHXH thuận lợi trong KCB và cơ sở y tế kiểm soát được quá trình KCB của người bệnh. Với thẻ điện tử, khi đi khám bệnh, trong trường hợp thẻ chưa đến tay người dân nhưng hệ thống đã có thông tin, chủ thẻ vẫn được giải quyết chế độ bình thường. Các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần nhập mã thẻ, họ tên, ngày tháng năm sinh chủ thẻ, hệ thống sẽ trả kết quả là thẻ có hợp lệ hay không.

Hiện BHXH Việt Nam đã rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT giấy từ 7 ngày còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày (từ ngày 1-1-2019 sẽ giải quyết trong ngày). Với trường hợp thay đổi thông tin sẽ nhận lại thẻ mới trong thời gian không quá 3 ngày. 

D.Thu