Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM tham quan nhà máy Công ty Đại Đồng Tiến
Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM tham quan nhà máy Công ty Đại Đồng Tiến

LĐLĐ quận khuyến khích CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập; đồng thời nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh chống hiện tượng tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội. Tùy đặc thù  đơn vị, mỗi Công đoàn cơ sở phải thực hiện ít nhất 1 công trình tiêu biểu, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh.

Năm 2013, qua 3 đợt thi đua, đã có 275 Công đoàn cơ sở thực hiện 385 công trình, sáng kiến với tổng giá trị đầu tư 163 tỉ đồng, tiết kiệm và làm lợi hơn 3,5 tỉ đồng. Trong đó, tiêu biểu là công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải và cải thiện hệ thống điện, báo cháy của Bệnh viện quận 5; xây dựng Nhà máy Đại Đồng Tiến Đồng Nai của Công ty CP Đại Đồng Tiến.

N.Hà