Thời gian thi được tiến hành hằng tuần, bắt đầu từ ngày triển khai và kết thúc vào ngày 30-12-2019. Mỗi tuần, ban tổ chức đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về nội dung tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam; về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vấn đề về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng... Để tham gia thi trắc nghiệm, người dự thi truy cập vào một trong các trang web sau: Báo Nhân Dân điện tử (www.nhandan.com.vn); Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (www.dangcongsan.vn); Tạp chí Tuyên giáo điện tử (www.tuyengiao.vn); Báo Quân đội Nhân dân (www.qdnd.vn); Cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn)…, truy cập vào banner của cuộc thi trên các báo, tạp chí điện tử; hoặc truy cập vào trang mạng điện tử VCNET: https://vcnet.vn/, sau đó truy cập vào banner của cuộc thi.

Thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 1.

CNVC-LĐ quận Tân Bình, TP HCM hưởng ứng cuộc thi

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020).

Tin-ảnh: H.Đào