LĐLĐ TP đề nghị các cấp Công đoàn vận động và hướng dẫn người lao động tích cực tham gia cả hai hình thức trắc nghiệm và viết bài của hội thi. Hình thức thi trắc nghiệm được tổ chức hằng tuần vào thứ ba tính từ 10 giờ. CNVC-LĐ truy cập một trong các trang web của ban tổ chức cuộc thi gồm: http://vietlao.dangcongsan.vn; www.nhandan.org.vn; www.qdnd.vn; www.tuyengiao.vn để trả lời 3 câu hỏi kiến thức và một câu hỏi phụ về số người dự đoán đúng. Thí sinh trả lời đúng nhất trong thời gian sớm nhất sẽ giành chiến thắng cuộc thi tuần đó. Thi trắc nghiệm sẽ kết thúc ngày 22-12.

Thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Đối với thi viết, thí sinh chọn 1 trong 12 chủ đề xoay quanh lịch sử quan hệ đặc biệt giữa 2 nước để dự thi. Bài viết dài tối đa 5.000 từ. Hạn cuối nộp bài dự thi về Ban Tuyên giáo Thành ủy là ngày 15-8. LĐLĐ TP cũng yêu cầu các Công đoàn cấp trên chọn một bài viết xuất sắc nhất gửi về Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP trước ngày 12-8. 

T.Nga