Thi viết nhân 40 năm TP HCM mang tên Bác Hồ

Hội thi tổ chức ở 3 cấp: cơ sở, cấp ngành và cấp TP. Ở vòng thi cấp cơ sở, thí sinh làm bài thi gồm 2 phần: trắc nghiệm kiến thức và viết bài cảm nhận về những thành tựu mà TP HCM đã đạt được qua 40 năm. Bài thi dài không quá 5 trang giấy. CĐ cơ sở lựa chọn một thí sinh xuất sắc nhất để tham dự hội thi cấp ngành vào ngày 25-6. Ban tổ chức sẽ chấm điểm và chọn ra bài viết hay nhất để dự thi cấp TP.

CĐ Giáo dục TP HCM cũng lưu ý CĐ cơ sở phải tuyên truyền về ý nghĩa của hội thi nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

T.Nga