Theo đó, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnhchăm lo thiết thực cho nữ CNVC-LĐ sẽ được CĐ ngành tổ chức thực hiện như hội thi hát ru; tặng quà cho nữ nhân viên, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi cán bộ nữ công qua các thời kỳ.

Thiết thực chăm lo cho nữ cán bộ, giáo viên

Đặc biệt, CĐ ngành sẽ tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về thực hiện Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” với CĐ ngành giáo dục các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Dịp này, CĐ Giáo dục TP sẽ tặng 1.500 bộ áo dài cho nữ giáo viên khó khăn ở 3 tỉnh trên.

T.Nga