CNVC-LĐ thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ tại Khu căn cứ Rừng Sác,  Cần Giờ, TP HCM
CNVC-LĐ thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ tại Khu căn cứ Rừng Sác, Cần Giờ, TP HCM

Hơn 500 CNVC-LĐ trên địa bàn đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc có nội dung ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt là những cống hiến vĩ đại của Bác Hồ đối với công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dịp này, LĐLĐ quận Bình Tân đã tuyên dương 16 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ và 17 gương “Người tốt - Việc tốt”.

Trước đó, tại khu căn cứ Rừng Sác, (huyện Cần Giờ), LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM cũng tổ chức tuyên dương 80 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Dịp này, các cá nhân được tuyên dương còn được tham quan, xem phim tư liệu và nghe thuyết minh về lịch sử chiến đấu của quân và dân tại khu căn cứ Rừng Sác. CNVC-LĐ cũng đã thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh tại đây.

M.Chi - H.Đào