Thỏa thuận lại với người lao động

 

Trần Ngọc Vân (Công ty Việt Ân, quận Thủ Đức, TP HCM)

- Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Trước đây do nhầm lẫn nên công ty đã giải quyết chế độ thôi việc cho chị Vân chưa đúng. Chúng tôi sẽ mời chị lên thỏa thuận lại. Công ty cam kết chi trả chế độ đúng quy định cho chị Vân.