Vậy sau này khi đủ thời gian đóng BHXH và nghỉ hưu thì BHXH sẽ tính cho tôi như thế nào và lương hưu sẽ được tính ra sao?

Hùng Anh Huấn
(TPHCM)
Ảnh minh họa
 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:
Nếu thời điểm xuất ngũ vào năm 2009, bạn đã có 16 năm đóng BHXH thì bạn thuộc đối tượng đã tham gian BHXH từ trước ngày 1-1-1995. Theo như bạn trình bày thì bạn thuộc đối tượng vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
Vì vậy, mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của bạn sẽ được tính theo công thức:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bằng tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc trong khu vực Nhà nước + tổng số tiền lương, tiền công của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, chia cho 60 tháng + tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Theo điều 52 Luật BHXH, tại thời điểm đủ điều kiện được hưởng lương hưu sau này (và không thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động theo điều 51 Luật BHXH), mức lương hưu hàng tháng của bạn sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi theo điều 51 Luật BHXH thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị giảm 1%.

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.
Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn
Tr. Hoàng ghi