Thông báo nợ BHXH đến 2.000 doanh nghiệp

Trong những tháng đầu năm 2016, số người tham gia BHYT hộ gia đình ở TP HCM tăng đáng kể, chỉ riêng từ tháng 2 đến tháng 5-2016 đã tăng 224.000 người. Việc tăng tỉ lệ dân số tham gia BHYT phần lớn là do áp lực tăng viện phí và điều kiện khám chữa bệnh BHYT thuận tiện hơn do thông tuyến khám chữa bệnh BHYT.

Theo BHXH TP HCM, một trong những khó khăn hiện nay của BHXH TP là nợ BHXH, BHYT tăng cao so với năm 2015. Số nợ hiện tại là 2.995 tỉ đồng (chiếm 7,53% tổng số thu). Nguyên nhân nợ tăng là các tòa án không thụ lý hồ sơ khởi kiện từ đầu năm 2016 đến nay, dẫn đến khó thu hồi nợ; đồng thời, cơ quan BHXH cũng chưa triển khai được thanh tra chuyên ngành về thu BHXH, BHYT.

Để yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, BHXH TP HCM đã thông báo đến 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn nợ BHXH từ 6 tháng và có số nợ 50 triệu đồng trở lên.

Tr.Hoàng